Schelle 2030
Een duurzame dorpskern aan de waterkant

In de dorpskern van Schelle liggen diverse percelen braak en ontbreekt het aan een kwaliteitsvolle inrichting van de openbare ruimte. Door afbraak van oud patrimonium en door de aanleg van bovenmaatse infrastructuur is de historische dorpsstructuur sterk aangetast. Voeg daarbij de teloorgang van de scheepsbouw na het afsluiten van de monding van de Vliet in de Schelde, en een complexe ruimtelijke opgave dient zich aan.

In opdracht van de gemeente Schelle hebben we onder de noemer ‘Dorpskern aan de waterkant’ een ruimtelijke structuur ontworpen die Schelle opnieuw een zichtbare ligging aan de Vliet geeft. Een nieuw Kerkplein en een kade langs het water verbinden de kern met wat moet uitgroeien tot een genereus Vlietpark. Deze structuur biedt vervolgens een heldere context voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten en ruimte voor winkels en voorzieningen. Door sterk in te zetten op de samenhang tussen bebouwing en openbare ruimte kan er weer een levendige dorpskern ontstaan. Met het stedenbouwkundig ontwerp bieden we de basis voor een kwalitatieve verdichting van de dorpskern en is voorzien in een duurzaam watersysteem. Een uitgekiend stelsel van wadi’s, grachten en herstelde beeklopen in samenhang met een verruimde Vliet zorgt voor een betere opvang van water in piekmomenten en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Schelle.

Opdrachtgever
gemeente Schelle
Periode
2016-2018