Meise
300 woningen in de gemeente Meise

In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen hebben we een ontwerp gemaakt voor de afronding van een woonwijk in de gemeente Meise. We hebben gekozen voor een compacte bebouwingsopzet om binnen de vereiste dichtheid van het plangebied ruimte open en onbebouwd te laten. Zowel langs de buitenrand van het woongebied hebben we de bebouwing terug gelegd, maar ook midden in de buurt is een zone onbebouwd gelaten. Hierdoor blijft bijvoorbeeld het zicht op de oude dorpskern van Sint-Brixius-Rode behouden. Bovendien kon er op deze wijze een waterloop worden geïntegreerd in een parkzone die aansluit op een bestaande school en groenvoorzieningen.

De bouw van de ongeveer driehonderd woningen zal meerdere jaren vergen. Om ruimtelijke samenhang te garanderen in de woonbuurt is er een nauwgezet ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. Dit vormt het kader waarbinnen de woningen ontwikkeld zullen worden. Het woningbouwprogramma zal bestaan uit diverse typologieën. Deze vormen enerzijds formele buitenranden, anderzijds gevarieerde interne woonstraten. Een driedimensionale ‘grondplaat’ legt vervolgens de samenhang tussen de architectuur en de stedenbouwkundige opzet vast.

We werkten in deze opgave samen met Blauwdruk Stedenbouw.

Opdrachtgever
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Periode
2014-2015

Meise
300 dwellings in the municipality of Meise

We were commissioned by the Flemish Maatschappij voor Sociaal Wonen to make a design for a residential neighbourhood in the municipality of Meise in order to complete it. We opted for a compact layout to be able to leave space open and undeveloped while complying with the required density of the plan area. We set back the buildings along the outer edge of the residential area and left a vacant zone in the middle of the neighbourhood. As a result, the view of the old village centre of Sint-Brixius-Rode remains preserved. Furthermore, this enabled us to integrate a watercourse into a park zone that connects to an existing school and green areas.

The construction of approximately 300 dwellings will take some years. To safeguard spatial cohesion in the residential neighbourhood we made a detailed design for the public space. This is the framework within which the dwellings will be developed. The housing programme will include various typologies. Some will constitute formal outer edges, and other heterogeneous internal residential streets. Finally, a three-dimensional underlying structure will ensure the cohesion between the architectural and the urban design setup.

We worked together with Blauwdruk Stedenbouw on this assignment.

 

 

Opdrachtgever
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Periode
2014-2015