Westflank – Haarlemmermeer
Ruimtelijk onderzoek

Gebiedsontwerp Westflank, Haarlemmermeer, 2009

De Westflank van de Haarlemmermeer transformeert tot een waterrijk woonlandschap. De ontwikkeling van een duurzaam watersysteem legt de basis voor de landschappelijke herontginning van de polder, waarin plekken om te wonen en recreëren samenhangen met het ontwerp van water en landschap.

Palmbout Urban Landscapes heeft in samenwerking met het projectbureau Westflank, Strootman Landschapsarchitecten, VPXDG Landschapsarchitecten en FARO architecten het Gebiedsontwerp voor het Programma van Eisen voor de Westflank gemaakt.
Het ontwerp voor het water heeft als doel om de Haarlemmermeerpolder een zelfvoorzienende waterhuishouding te geven. Daarvoor wordt een fijnmazig slootjesrijk gecreëerd en wordt een grote plas toegevoegd. Het ontwerp voor het landschap creëert een stevig raamwerk van bestaande en nieuwe lijnen in de polder. Behalve een nieuwe plas wordt een nieuw bos toegevoegd en biedt de open zuidpunt kansen voor agrotoerisme. Het nieuwe landschap zorgt voor verbetering van recreatiemogelijkheden en voor ecologische verbindingen.
De nieuwe woongebieden zijn op deze landschappelijke kenmerken geënt: wonen bij het bos in het noorden (Cruquiushof) en wonen in de vaarpolder bij Nieuw Vennep (Buiten Vennep). Meer kleinschalige vormen van wonen vinden een plek binnen een landschappelijke strategie voor de linten en in de Buurderij, een landgoedmilieu dat voortbouwt op de waarden van de Olmenhorst bij Lisserbroek. Zwaanssluis en Lisserhaven zijn twee nieuwe dorpen, die de verbinding leggen van het poldernetwerk met het water van de ringvaart en dat van de Zuidhollandse meren.

Client: Provincie Noord-Holland,
Date: 2010