Rotterdam – RDM terrein
Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan

Het RDM-terrein in Rotterdam is de afgelopen jaren herontwikkeld van vervallen scheepswerf tot levendige campus waar onderwijs, cultuur, maak-industrie en off-shore samen komen. Om deze herontwikkeling ruimtelijk aan te sturen hebben we een stedenbouwkundig plan gemaakt waarin de aanwezige monumentale bebouwing een belangrijk aanknopingspunt vormt. In het ontwerp zijn het stoere karakter en de grote schaal van het terrein als kwaliteiten gekoesterd. Om nieuwe bebouwing goed aan te laten sluiten op het bestaande hebben we een gedetailleerde Welstandsparagraaf opgesteld. Nevenschikking is daarin het sleutelwoord. Daarnaast hebben we ook het ontwerp van de openbare ruimte verzorgd. Het gehele terrein is op basis hiervan heringericht met een specifieke mix van gebakken klinkers die ik kleur aansluit op de monumetale bebouwing. Onderdeel van het ontwerp is ook de vormgeving van twee nieuwe entreeā€™s tot het gebied en de aanleg van een honderden meters lange nieuwe gemetselde muur die het terrein scherp begrenst. In samenwerking met bewoners van het naastgelegen Heijplaat hebben we het ontwerp begeleid van een nieuw park tussen het dorp en het RDM-terrein.

Client: Havenbedrijf Rotterdam NV
Date: 2009 - 2015 Start realisatie: 2011