IJburg, Amsterdam, 1995
Stadsuitbreiding in het IJmeer

Sinds het Pampus-plan uit 1965 zijn talloze ontwerpen voor een stadsuitbreiding in het IJmeer gemaakt. De locatie werd omstreeks 1995 opnieuw actueel. In ons ontwerp is gebroken met het voornemen om het IJmeer in te polderen en er een nieuwe stadslob te bouwen. De vingerstad is omgezet in een losjes samengesteld eilandenrijk. De openingen tussen de eilanden garanderen visuele en ecologische transparantie in de archipel. Het verschil tussen de ruwe en luwe watervlakken maakt een differentiatie van oevers mogelijk: bomendijken in het noorden, kades aan de baai, oevertuinen in het zuiden.
Terwijl de compositie van de archipel een zekere grilligheid vertoont, heeft de openbare ruimte op de eilanden een eenvoudige geometrische hoofdstructuur. Binnen deze hoofdstructuur krijgt ieder bouwproject een eigen relatie met de stad en landschap. Naast de woon- en werkgebieden biedt een jachthaven, een strand, een transferium, een begraafplaats en diverse nieuwe natuurgebieden.

Client: Gemeente Amsterdam
Date: 1995